Lees ook: Soli Clean kiest voor duurzaam en vraag een MVO-certificaat aan Soli Clean MVO certificaat klimaat milieuvriendelijk duurzaam schoonmaken

Wat is MVO – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Soli Clean is continu bezig met het verbeteren van de processen om de materialen en producten zo duurzaam mogelijk te maken en daarmee het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Ons doel? Een circulaire economie.

De overheid wil in 2050 volledig circulair zijn en in 2030 voor 50%. Dat betekent dat we in 2050 alleen nog maar hernieuwbare grondstoffen gebruiken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is opgenomen in het beleid van Soli Clean aan de hand van de onderstaande 9 thema’s uit de MVO-Wijzer, gebaseerd op de ISO 26000 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 1. Gedragscode
  Eerlijkheid, respect voor elkaar en diversiteit staan hoog in ons vaandel. Hoe onze medewerkers zich naar klanten, leveranciers en elkaar behoren te gedragen is vastgelegd in ons Soli’s personeelshandboek. Dit handboek wordt door iedere medewerker bij indiensttreding ondertekend en wordt periodiek getoetst door het management.
 2. Externe eisen, zoals wet- en regelgeving
  Wij toetsen periodiek onze bedrijfsprocessen om vast te stellen of ze aan de geldende wet- en regelgeving voldoen.
 3. Goed bestuur
  Wij besteden veel aandacht aan gedegen risicomanagement. Zo bekijken wij, samen met onze veiligheidsadviseur, periodiek of onze opslagruimtes aan de vereiste regelgeving voldoen, controleren wij of onze alarmsystemen naar behoren werken en evalueren wij ons evacuatieplan.
 4. Personeelsbeleid
  Binnen HR geven we structureel aandacht aan de veiligheid van onze medewerkers, veiligheid voorop! Naast een veilige werkomgeving, besteden we ook aandacht aan een gezonde leefstijl en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Gezondheid is essentieel voor duurzame ontwikkeling! In onze selectieprocedure, van vacature tot het eerste functioneringsgesprek, speelt MVO een belangrijke rol. Bovendien worden onze medewerkers veel betrokken bij de invulling van ons MVO-beleid. Dit gebeurt onder meer door trainingen en presentaties.
 5. Klantenbeleid
  Klanttevredenheid staat centraal bij Soli Clean. Onze medewerkers zijn getraind om op een professionele wijze de klant te allen tijde te voorzien van onze optimale service en juiste kennis.
 6. Omgevingsbeleid
  Soli Clean investeert veel in het gebied waarin wij gevestigd zijn en in de mensen die er wonen, dat vinden wij belangrijk. Wij bieden werkgelegenheid en stageplekken en bieden daarmee kansen aan gemotiveerde krachten om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast bieden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek binnen onze organisatie om verder te groeien en te bloeien.
 7. Ketenbeleid
  Ook verder in de keten toetsen wij onder meer het MVO-beleid van (nieuwe) leveranciers.
 8. Milieubeleid
  Het beperken van energie- en grondstoffenverbruik is een centraal onderdeel van ons MVO-beleid. Wij reduceren het energieverbruik in ons magazijn onder meer door goede isolatie om een constante temperatuur te waarborgen voor het behoud van optimale kwaliteit van onze producten. In 2019 hebben wij alle kantoren en het magazijn voorzien van LED verlichting. In 2020 hebben wij een volgende stap gezet in de richting van verduurzaming. Wij hebben ons gehele pand voorzien van zonnepanelen. De overheid wil in 2030 49% CO2 reduceren en in 2050 95%. Ons doel is om in 2021 een CO2-Footprint calculator op te laten stellen om jaarlijks inzicht te krijgen in ons huidige CO2 verbruik. De volgende stap is om in 2023 ons gehele wagenpark te voorzien van elektrische auto’s.
 9. Communicatie
  Binnen ons communicatiebeleid is MVO een rode draad. Bovendien draagt Soli Clean het belang van MVO actief uit in onze online en offline communicatie.

Duurzaam inkopen

Veel producten die wij leveren, kopen we in bij leveranciers met wie wij al jaren samenwerken. Deze leveranciers houden zich aan alle belangrijke milieurichtlijnen. In ons inkoopbeleid hebben we de belangrijkste eisen vastgesteld op het gebied van kwaliteit en milieu.

De papierwaren die wij onze klant aanbieden zijn namelijk goedgekeurd met het Europees Ecolabel, een initiatief van de Europese Unie. Dit geeft aan dat een product voldoet aan de strenge eisen die worden gesteld in het kader van het “maatschappelijk verantwoord ondernemen”.

Alle producten onder Europees Ecolabel zijn dan ook officieel gecertificeerd met een beleid van optimalisatie van de productie wat resulteert in:

 • Minder water- en luchtverontreiniging;
 • Gereduceerde uitstoot van broeikasgassen;
 • Relatief laag stroomverbruik;

Producten met een Europees Ecolabel worden net als producten met een FSC-keurmerk gefabriceerd uit verantwoorde bossen. Bij een product met het Europees Ecolabel is er ook aantoonbaar minder milieubelasting gedurende de gehele levenscyclus van het product.

Duurzaam transport

Het transport plannen we heel efficiënt; bakwagens rijden zoveel mogelijk met volle belading. We bezorgen uw producten snel en met de grootste zorg. Ons wagenpark wordt steeds moderner en duurzamer. Al onze bakwagens voldoen minimaal aan de Europese emissiestandaarden.

Duurzamen producten duurzaam gebruik recycling

Duurzaam energiebeleid en recycling

Soli Clean werkt aan het terugdringen van afval en het behoud van grondstoffen. Papier en karton zamelen we gescheiden in, zodat het gerecycled kan worden. Ook bieden wij bij Soli Clean de mogelijkheid om de lege verpakkingen van de schoonmaakmiddelen retour te halen om deze te reinigen en vervolgens te hergebruiken. Wanneer de lege verpakkingen niet geschikt zijn om te hergebruiken, voeren wij deze af. En dan? Van de ingeleverde verpakkingen wordt granulaat voor nieuwe verpakkingen gemaakt. Zo helpen we elkaar en denken we aan het milieu.

Duurzame bijdrage aan de maatschappij

Maatschappelijke betrokkenheid is diepgeworteld in onze bedrijfscultuur. Wij vinden dat wij als Harderwijkse onderneming een steentje bij kunnen en moeten dragen aan het stimuleren van het verenigingsleven. Daarom steunt Soli Clean tal van goede doelen en sportverenigingen/evenementen waaronder:

VVOG Voetbalvereniging Harderwijk
Soli Clean onderhoudt een warme band met voetbalvereniging VVOG. Behalve dat er meerdere van onze werknemers verbonden zijn aan deze vereniging, dragen wij actief bij om VVOG stralend schoon te houden door het leveren van de juiste schoonmaakmiddelen en materialen. Op dit moment en voor de komende 3 jaar is Soli Clean zilver sponsor van deze mooie club.

VV Voetbalvereniging HierdenVoetbalvereniging ZwartWit Harderwijk
Naast VVOG zijn wij ook sponsor van Voetbalvereniging Hierden en Voetbalvereniging Zwart Wit.

MHC De Mezen hockeyvereniging Harderwijk
Binnen Soli Clean vinden wij sport belangrijk. Dit heeft een positief effect op de gezondheid van onze medewerkers. Wij zijn als Soli Clean daarom ook binnen diverse verenigingen actief. Zo ook sponseren wij MHC De Mezen; een enthousiaste, ambitieuze en bovenal gezellige hockeyvereniging.

Stichting Opkikker
Als je kind langdurig ziek is, kun je als gezin alle kracht gebruiken. Alle lichtpuntjes zijn dan superbelangrijk. Dit doet stichting Opkikker op twee manieren: via Opkikkerdagen en unieke Ambassadeursprogramma. Al 25 jaar houdt stichting Opkikker haar eigen broek op zonder overheidssubsidie of steun van grote loterijen. Dat betekent dat Stichting Opkikker 100% afhankelijk is van donaties, sponsors en wervingsacties die voor en door stichting Opkikker worden georganiseerd. Soli Clean draagt bij aan het verzamelen van cartridges, deze worden goed gerecycled door Eeko, stichting Opkikker ontvangt vervolgens voor elke cartridge een vergoeding.

Voedselbank Harderwijk Ermelo Putten
De Voedselbank Harderwijk- Ermelo en Putten dragen wij een warm hart toe. Afgelopen jaar waren er verontrustende berichten met dreigende tekorten. In deze tijd waarin hygiëne ontzettend belangrijk is, steunen wij de voedselbank met handzeep.

Uiteindelijk doen wij het SAMEN!