In deze privacyverklaring kunt u vinden welke gegevens Soli Clean verwerkt, waarom en overige gebruiksvoorwaarden. U heeft het recht om deze gegevens in te zien en kunt verzoeken om correctie of verwijdering van deze gegevens.

Privacyverklaring

Bedrijf

Soli Clean BV
Ampèrestraat 2
3846 AN Harderwijk
Info@soliclean.nl
KvK: 08024287

Voor uw professionele schoonmaakartikelen

Artikel 1: Persoonsgegevens die Soli Clean verwerkt

Persoonsgegevens en/of debiteurgegevens worden bij Soli Clean geregistreerd zodra producten bij ons worden afgenomen.
Afhankelijk van welke gegevens benodigd zijn voor een goede uitvoering van de gevraagde service/diensten worden de volgende persoonsgegevens tevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Inloggegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Artikel 2: Waarom Soli Clean deze gegevens verwerkt

De bovenstaande gegevens worden verwerkt voor één of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt):

 • De mogelijkheid bieden om producten bij ons te bestellen
 • Het verwerken en afhandelen van uw bestelling en betaling
 • Bestelde producten en diensten bij u af te leveren
 • Om u te kunnen ondersteunen bij onze dienstverlening
 • Het mogelijk te maken een account bij ons aan te maken
 • U te informeren over aanbiedingen, acties of algemene informatie met betrekking tot onze producten en
  diensten door middel van e-mails
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website om de website te verbeteren en het aanbod van
  producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
  hebben voor de belastingaangifte

Artikel 3: Bovengenoemde gegevens worden bewaard zolang:

 • U klant bent bij Soli Clean
 • U interesse toont in onze producten en diensten
 • U niet aangeeft deze gegevens te willen laten verwijderen
 • Wij wettelijk verplicht zijn
 • Wij menen gegevens te mogen bewaren

Artikel 4: Wie heeft inzage in deze gegevens:

 • Uzelf heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens in te zien. Zie hieronder waar u nog meer recht op heeft.
 • Soli Clean verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit
  noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Het hostingbedrijf van de website, om te zorgen voor een optimale ervaring voor u tijdens het bekijken en
  bestellen van onze producten en diensten.

Soli Clean blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en verstrekt geen gegevens als dit niet noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

Artikel 5: Uw rechten:

 • Recht op inzage – U heeft het recht om uw gegevens in te zien die wij verwerken
 • Recht op rectificatie – U heeft het recht om een verzoek in te dienen voor corrigeren of verwijderen van
  deze gegevens. U kunt uw eventuele toestemming voor deze gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken
  tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Soli Clean.
 • Klachtrecht – U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder via
  Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht indienen kan hier.
 • Recht op overdracht – U heeft het recht om uw gegevens te laten overdragen door Soli Clean aan een
  andere partij naar uw wens.

U kunt een mailen sturen naar info@soliclean.nl voor vragen of verzoeken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Op deze kopie kunt u uw pasfoto, de strook met nummers onderaan, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer zwart maken.

Artikel 6: Beveiligen van persoonsgegevens

Soli Clean neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via 0341-417672, de chat of info@soliclean.nl.

Artikel 7: Cookies

Soli Clean maakt gebruik van cookies om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Dit betreft technische en functionele cookies voor een optimale gebruikservaring op onze site.
Daarnaast gebruiken we analytische cookies om in te zien hoe gebruikers onze website gebruiken. Zo kunnen wij ons blijven ontwikkelen en verbeteren naar uw behoefte.
Als laatste maakt Soli Clean gebruik van tracking cookies. Hiervoor is toestemming vereist van de gebruiker, voordat er een tracking cookie wordt geplaatst.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn o.a. noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Met het voortzetten van uw bezoek aan onze website accepteert u de gebruiksvoorwaarden.